Auskultantstipendier

eller stipendier för pedagogiska studier för lärare

Som ett led i strävandena att rekrytera behöriga lärare beviljar Svenska kulturfonden stipendier för ämneslärarstuderande som är i slutskedet av sina ämnesstudier vid Åbo Akademi, Helsingfors universitet, Sibeliusakademin, Konstindustriella högskolan eller Jyväskylä Universitet, och som genomför sina pedagogiska studier för lärare (sk. auskultering) i Vasa. Stipendiet riktas således till studerande som är antagna till ämnesfakulteter vid Åbo Akademi eller Helsingfors universitet och endast utför pedagogiska studier för lärare vid pedagogiska fakulteten.

Stipendiet ges för levnadskostnader och resor. Stödet uppgår till högst 2 500 €.
Studerande vid utlokaliserade utbildningar kan söka ett engångsstöd om max 1 000 € för period/-er i Vasa som ingår som obligatorisk del i studieprogrammet.

Från och med 2011 beviljar vi också stipendier för pedagogiska studier till yrkeslärare på andra stadiet. Ett stipendium om 1 000 € kan beviljas för närstudieperioderna vid pedagogiska fakulteten i Vasa. Ett stipendium om 2 500 € kan beviljas för närstudiedagar och praktik ifall praktiken förläggs långt från lärarens hemort och förorsakar avsevärda merkostnader.

Stödet beviljas inte till grundexamensstuderande vid pedagogiska fakulteten i vilkas examen ingår pedagogiska studier för lärare.

Om studierna inte genomförs enligt planerna ska stödet återbetalas.
Stöd beviljas inte för ansökan som görs retroaktivt.

Ansökningar för auskultering behandlas ungefär en gång i månaden.

Ansök här. Ansökan bör innehålla en budget (med inkomster och utgifter). Ange vilka ämnen du har studerat och vid vilket universitet. Bristfälliga ansökningar beaktas inte!

 

För mer information kontakta:

Veronica Granö-Suomalainen
Utbildningsombudsman
050-5634353
e-post: veronica.grano-suomalainen[snabel-a]kulturfonden.fi

eller

Sonja Ollas-Airinen
Projektombudsman
050-3799044
e-post: sonja.ollas-airinen[snabel-a]kulturfonden.fi