Resestipendier

Resestipendierna är avsedda för kulturarbetare, konstutövare, journalister och personal inom utbildningssektorn (dagvård, grundläggande utbildning, gymnasier, yrkesinstitut och inom fria bildningen).

Stipendierna beviljas för resor till kurser, seminarier eller kortare studieresor som anknytner till arbetsuppgifterna. Resan skall vara kompetenshöjande. Resestipendier beviljas inte för forskning, studier eller längre fortbildningshelheter.

Resestipendierna är avsedda för resor som aktualiseras med kort varsel. Bidrag för resor som planeras med lång framförhållning ansöks i november. Ansökan görs innan resan börjar,  stipendium kan  inte beviljas retroaktivt.

Resan skall ha ett tydligt program och syfte. Ett bidrag av arbetsgivaren är en absolut förutsättning; fondens bidrag kompletterar.

Ansökningarna görs elektroniskt. Behandlingstiden är ca 4 veckor.


Bekanta dig noga med kriterierna nedan innan du ansöker:

 

Allmänna kriterier

* Resan skall vara personligt kompetenshöjande och ha relevans för arbetsuppgifterna.
* Resan skall ha ett tydligt program och syfte, stöd ges inte för "fria studieresor".
* Understöd beviljas för kortare resor, i allmänhet för max. två veckor.
* Maximibeloppen för resestipendier är 1 500 euro per person eller 3 000 euro för en grupp.
* Resor beaktas enligt billigaste rimliga resealternativ. Ansökan skall innehålla en tydlig budget.
* För personer med fast anställning förutsätts bidrag av arbetsgivaren.
* I allmänhet beviljas endast ett understöd per år. Bidrag ges inte flera gånger för samma ändamål (t.ex. besök vid mässor, årliga konferenser).
* Lärares deltagande i längre undervisningshelheter: Arbetsgivaren bör delta i kostnaderna för samtliga moduler (minimi vikariekostnader och dagtraktamenten). Max. 5 st. moduler à 500 € = 2 500 € för en utbildningshelhet.
 

Resestipendiet gäller inte

* skolelever och studerande (kan söka från Studiefonden i februari, se www.studiefonden.fi)
* anställda vid högskolor och universitet
* forskare för forskar - eller kongressresor (ansökan i november)
* uppträdanden eller turnéer
* anställda inom den sociala sektorn
* anställda inom organisationer som fonden samarbetar aktivt med (t.ex. Folkhälsan, SFV, SLS).
* kompetenshöjande studier inom högskola eller universitet.
* resor i ankytning till längre utbildningsprogram eller studiehelheter.
* lärares resor i samband med planering av vänskole- eller utbytesverksamhet eller andra planeringsresor som anknyter till undervisningen.
* resor som sker i direkt anslutning arbetsuppgifterna (t.ex. lärare som leder klassresor eller konstnärer till utställningar i egen regi).
* resor i samband med projekt finansierade av fonden.
* deltagande i evenemang, kurser och seminarier för vilka arrangörerna fått stöd av fonden.
 

För mera information kontakta:

Resestipendier för lärare:
Sonja Ollas-Airinen
tfn 050 3799 044
epost: sonja.ollas-airinen[snabel-a]kulturfonden.fi

Övriga resestipendier:
Åsa Rosenberg
tfn 0500 744 477
epost: asa.rosenberg[snabel-a]kulturfonden.fi