Resestipendier

Svenska kulturfondens resestipendier med fortlöpande ansökningstid är personliga stipendier för resor i fortbildande syfte. Bidragen är avsedda att utveckla den samlade kompetensen inom konst, kultur och utbildning på svenska i Finland. Ansökan kan lämnas in när som helst under året. Bekanta dig med kriterierna innan du söker resestipendium.

Allmänna kriterier

* Resan ska ha ett tydligt program och fortbildande syfte.
* Ansökan görs innan resan börjar. Stipendium kan inte beviljas retroaktivt.
* Högst 1 500 € för enskilda och högst 3 000 € för grupper.
* Resor beaktas enligt billigaste rimliga resealternativ. Ansökan ska innehålla en tydlig budget.
* Ansökningarna görs elektroniskt. Behandlingstiden är ca 4 veckor.
* Högst ett resestipendium per person och år (12 månader)
* Bidrag ges inte flera gånger för samma ändamål, t.ex. besök vid årliga mässor, årliga konferenser.
* Resestipendium beviljas inte för resor i samband med arbetsuppdrag. Bidrag för sådana resor kan sökas i samband med vår allmänna omgång (ansökningstid november). Kritiker och journalister kan också söka särskilda journaliststipendier (ansökningstid februari), ett samarbete mellan Svenska kulturfonden och Föreningen Konstsamfundet.

Resestipendier inom utbildningssektorn

Stipendierna riktar sig till anställda inom den svenskspråkiga utbildningssektorn: dagvård, grundläggande utbildning, gymnasium, yrkesinstitut och fri bildning. Gäller också lärare i svenskt språkbad, svensklärare i finska skolor och ungdomsledare.

* Till en enskild person eller en arbetsgrupp bestående av enskilda personer. Om sökanden är en arbetsgrupp ska personuppgifter om gruppens alla medlemmar framgå ur ansökan.
* Arbetsgivaren förutsätts delta i kostnaderna, minst vikariekostnader och dagtraktamente.
* För resor i fortbildande syfte: kurser, seminarier och kortare studieresor som anknyter till arbetsuppgifterna.
* Resestipendiet kan användas för rese- och logikostnader samt deltagaravgifter.
* Resestipendium beviljas inte för behörighetsgivande studier
* Resestipendium beviljas inte för resor i samband med planering av vänskole- eller utbytesverksamhet eller andra planeringsresor som relaterar till undervisningen.
* Resestipendium kan beviljas för lärares deltagande i längre undervisningshelheter på villkor att arbetsgivaren deltar i kostnaderna för samtliga moduler (minimi vikariekostnader och dagtraktamenten). Max. 5 st. moduler à 500 € = 2 500 € för en utbildningshelhet.

Resestipendier inom kulturområdet

Stipendierna riktar sig yrkesverksamma kulturarbetare, konstnärer, kritiker och journalister.

* Till en enskild person eller en arbetsgrupp bestående av enskilda personer. Om sökande är en arbetsgrupp bör personuppgifter om gruppens alla medlemmar framgå ur ansökan.
* För resor i kompetenshöjande syfte som anknyter till arbetsuppgifterna: för kurser, seminarier och andra kortare studieresor med tydligt innehåll. För konstnärer kan även AiR-vistelser som aktualiseras på kort varsel komma ifråga.
* Resestipendiet kan användas för rese- och logikostnader.
* Arbetsgivaren förutsätts delta i kostnaderna, minst dagtraktamente (gäller ej för frilansande sökande).
* Resestipendium beviljas INTE för arbetsuppdrag såsom egna projekt, produktioner eller turnéer, för forskning, för grundläggande studier eller för längre fortbildningshelheter (vidareutbildning). Resestipendium beviljas inte heller för resor i samband med projekt som Svenska kulturfonden finansierar eller för deltagande i kurser och seminarier för vilka arrangörerna får bidrag av fonden.

Resestipendier beviljas inte till

* skolelever och studerande (se Studiefonden, ansökningstid februari)
* anställda vid högskolor och universitet, forskare (se allmänna omgången, ansökningstid november)
* anställda inom den sociala sektorn

För mera information kontakta:

Sökande inom utbildningssektorn
Sonja Ollas-Airinen
tfn 050 3799 044
epost: sonja.ollas-airinen[snabel-a]kulturfonden.fi

Sökande inom kulturområdet
Karoline Berg
tfn 0400 386 916
epost: karoline.berg[snabel-a]kulturfonden.fi