Resestipendier inom utbildning och kultur

Resestipendier är personliga stipendier för resor i fortbildande syfte. Ansökan kan lämnas in när som helst under året.

Allmänna kriterier för alla resestipendier

* Ansökan ska innehålla ett tydligt program och fortbildande syfte och en tydlig budget. Resekostnaderna beaktas enligt billigaste rimliga resealternativ.
* Ansökan kan inlämnas av en enskild person eller en arbetsgrupp. Personuppgifterna för arbetsgruppens alla medlemmar ska framgå ur ansökan.
* Ansökan görs elektroniskt innan resan börjar. Behandlingstiden är ca en månad. Stipendium kan inte beviljas retroaktivt.
* Resestipendiet kan vara högst 1 500 € för enskilda sökande och 3 000 € för arbetsgrupper.
* Ett resestipendium per person och år (12 månader) kan beviljas.
* Bidrag ges inte flera gånger för samma ändamål, t.ex. besök vid årliga mässor, årliga konferenser. Bidrag ges inte heller för resor i samband med projekt som Svenska kulturfonden finansierar eller för deltagande i kurser och seminarier för vilka arrangörerna får bidrag av fonden.

Resestipendier beviljas inte

* skolelever eller studerande (se Studiefonden, ansökningstid februari)
* anställda eller forskare vid högskolor och universitet (ansökningstid november)
* anställda inom den sociala sektorn

 

Resestipendier inom utbildning

Resestipendierna är avsedda för anställda inom den svenskspråkiga utbildningssektorn: dagvård, grundläggande utbildning, gymnasium, yrkesinstitut och fri bildning. Också lärare i svenskt språkbad, svensklärare i finska skolor och ungdomsledare kan beviljas resestipendium.

Arbetsgivaren förutsätts delta i kostnaderna, minst vikariekostnader och dagtraktamente.

Skoldirektörer eller motsvarande tjänstemän inom skoladministrationen kan inte beviljas resestipendium.

Resestipendium kan beviljas för:
* kurser, seminarier och kortare studieresor som anknyter till arbetsuppgifterna.
* längre utbildningshelheter om arbetsgivaren deltar i kostnaderna för samtliga moduler (minimi vikariekostnader och dagtraktamenten). Max. 5 st. moduler à 500 € = 2 500 € för en utbildningshelhet.
* rese- och logikostnader samt deltagaravgifter.

Resestipendium beviljas inte för:
* behörighetsgivande studier
* resor i samband med planering av vänskole- eller utbytesverksamhet eller andra planeringsresor som relaterar till undervisningen

För mera information kontakta:

Maria Bergenwall
tfn 050 5548 800  (måndag-onsdag kl. 9-13)
e-post: maria.bergenwall[snabel-a]kulturfonden.fi

 

Resestipendier inom kultur

Resestipendierna är avsedda för yrkesverksamma kulturarbetare, konstnärer, kritiker och journalister. Arbetsgivaren förutsätts delta i kostnaderna, minst dagtraktamente (gäller inte för frilansande sökande).

Resestipendium kan beviljas för:

* resor i kompetenshöjande syfte som anknyter till arbetsuppgifterna: för kurser, seminarier och andra kortare studieresor med tydligt innehåll. OBS: Konstnärer kan också söka resestipendium för AiR-vistelser som aktualiseras på kort varsel. Då beskriver och motiverar den sökande sin planerade AiR-vistelse istället för fortbildningens innehåll.
* rese- och logikostnader

Resestipendium beviljas inte för:

* arbetsuppdrag såsom egna projekt, produktioner eller turnéer, för forskning, för grundläggande studier eller för längre fortbildningshelheter (vidareutbildning). Bidrag för sådana resor kan sökas i november.

Kritiker och journalister kan också söka journaliststipendium (ansökningstid februari) som beviljas i samarbete med Föreningen Konstsamfundet.

För mera information kontakta:

Karoline Berg
tfn 0400 386 916
e-post: karoline.berg[snabel-a]kulturfonden.fi